กิจกรรมในวันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2554

รายละเอียดแต่ละกิจกรรม

ผู้ชนะการแข่งขันทุกประเภท คณะวิทยาศาสตร์ จะมีพิธีีมอบรางวัล เวลา 13.30 น. ณ หอประชุมจุฬาภรณวลัยลักษณ์ ชั้น 2

กิจกรรมในวันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2554

รายละเอียดแต่ละกิจกรรม

ผู้ชนะการแข่งขันทุกประเภท คณะวิทยาศาสตร์ จะมีพิธีีมอบรางวัล เวลา 13.30 น. ณ หอประชุมจุฬาภรณวลัยลักษณ์ ชั้น 2