ประกาศผลรางวัล งานนิทรรศการวันวิทยาศาสตร์ และ งาน Open House คณะวิทยาศาสตร์ สจล. ปี 2561 “วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม นำสู่ไทยแลนด์ 4.0” Science Exhibition Plus Open House, Faculty of Science, KMITL, 2018 "Science and Innovation Lead to Thailand 4.0"

ประกาศผลรางวัล