สูจิบัตรเข้าชมงาน เส้นทางการเดินรถ ข้อมูลการเดินทาง ประกาศผลรางวัล

ภาพบรรยากาศและภาพกิจกรรมทั้งหมด [คลิกที่นี่]


งานนิทรรศการวันวิทยาศาสตร์ และ งาน Open House คณะวิทยาศาสตร์ สจล. ปี 2561
“วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม นำสู่ไทยแลนด์ 4.0”


Science Exhibition Plus Open House, Faculty of Science, KMITL, 2018
"Science and Innovation Lead to Thailand 4.0"กิจกรรมภายในงาน

-->

สำหรับบุคคลทั่วไปดาวน์โหลด

เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการท่านสามารถ ดาวน์โหลดเอกสารแบบแจ้งความจำนงเข้าร่วมงานนิทรรศการวันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2561 [คลิกที่นี่]
สูจิบัตรเข้าชมงาน [คลิกที่นี่]

Template Poster สำหรับนิทรรศการ Highlight และ Open House

Template Poster (PSD, AI, Font) [คลิกที่นี่]
Template Poster (PPT) [คลิกที่นี่]
Template Poster (JPG) [คลิกที่นี่]
Template Poster (PDF) [คลิกที่นี่]

ติดตามความคืบหน้าของกิจกรรม ได้ที่

Website : http://www.science.kmitl.ac.th/sciencedays
facebook : Faculty of Science, KMITL