งานนิทรรศการวันวิทยาศาสตร์ และ งาน Open House คณะวิทยาศาสตร์ สจล. ปี 2561
“วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม นำสู่ไทยแลนด์ 4.0”     ด้วยในวันที่ 18 สิงหาคม ของทุกปีเป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ คณะวิทยาศาสตร์ สจล. จึงได้จัดงานนิทรรศการวันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2561 หัวข้อเรื่อง “วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม นำสู่ไทยแลนด์ 4.0” ระหว่างวันที่ 23 – 25 สิงหาคม 2561 ณ คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
        - เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ผู้ทรงเป็นพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย
        - เพื่อกระตุ้นให้นักเรียน นักศึกษา ได้ตระหนักถึงความสำคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการพัฒนาประเทศ ได้เรียนรู้ คิดค้น สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมใหม่ ๆ
        - เพื่อเผยแพร่หลักสูตรของคณะวิทยาศาสตร์ สจล.กิจกรรมภายในงาน

 • calendar_today

  วันที่ 23 สิงหาคม 2561

  กิจกรรม ดาวน์โหลดใบสมัคร
  ตอบปัญหาความรู้ทั่วไป ทางวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) ม ปลาย cloud_download เร็วๆ นี้
  โครงงานวิทยาศาสตร์ ประถม cloud_download เร็วๆ นี้
  โครงงานวิทยาศาสตร์ ม. ต้น cloud_download เร็วๆ นี้
  โครงงานวิทยาศาสตร์ ม. ปลาย cloud_download เร็วๆ นี้
  BASF Kid's Lab -
  นิทรรศการวิทยาศาสตร์และงานวิจัย Highlight -
  Science Open House / กิจกรรมหลักสูตร -
  นิทรรศการ "โลกของพลาสติก" -
  ประกวดวาดภาพเขียนเชิงวิทยาศาสตร์ ม ต้น และ ม ปลาย -
 • calendar_today

  วันที่ 24 สิงหาคม 2561

  กิจกรรม ดาวน์โหลดใบสมัคร
  ตอบปัญหาความรู้ทั่วไป ทางวิทยาศาสตร์ (ภาษาไทย) ม ปลาย cloud_download เร็วๆ นี้
  ประกวดสิ่งประดิษฐ์ ม. ประถม cloud_download เร็วๆ นี้
  ประกวดสิ่งประดิษฐ์ ม. ต้น < cloud_download เร็วๆ นี้
  ประกวดสิ่งประดิษฐ์ ม. ปลาย cloud_download เร็วๆ นี้
  BASF Kid's Lab -
  นิทรรศการวิทยาศาสตร์และงานวิจัย Highlight -
  Science Open House / กิจกรรมหลักสูตร -
  นิทรรศการ "โลกของพลาสติก" -
  ประกวดวาดภาพเขียนเชิงวิทยาศาสตร์ ม ต้น และ ม ปลาย -
 • calendar_today

  วันที่ 25 สิงหาคม 2561

  กิจกรรม ดาวน์โหลดใบสมัคร
  ครอบครัวสุขสันต์ สนุกมหัศจรรย์ ตอบคำถาม วันวิทยาศาสตร์ cloud_download เร็วๆ นี้
  กิจกรรม
  BASF Kid's Lab
  นิทรรศการวิทยาศาสตร์และงานวิจัย Highlight
  Science Open House / กิจกรรมหลักสูตร
  นิทรรศการ "โลกของพลาสติก"
  ประกวดวาดภาพเขียนเชิงวิทยาศาสตร์ ม ต้น และ ม ปลาย
เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการท่านสามารถ ดาวน์โหลดเอกสารแบบแจ้งความจำนงเข้าร่วมงานนิทรรศการวันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2561 [คลิกที่นี่]


ติดตามความคืบหน้าของกิจกรรม ได้ที่


Website : http://www.science.kmitl.ac.th/sciencedays
facebook : Faculty of Science, KMITL